Villastadsskolan är en F-6-skola med för närvarande ca 200 elever. Vi tar emot elever från Kneippen och Borgs landsbygd. Skolan ligger i Kneippen, en lugn och välfungerande stadsdel i Norrköping med till största delen villor. Skolan byggdes redan 1929 och har en stor och spännande skolgård som inbjuder till lek. En del av undervisningen bedrivs i en paviljong med rymliga, moderna lokaler.

onsdag 25 april 2018

Familjehemsenheten behöver dig!

2018-04-17

Familjehemsenheten behöver dig!
Familjehemsenheten söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Information från familjehemsenheten

Om uppdragen
Ett familjehem tar emot barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo
kvar i sitt hem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem. Att
vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem i sitt hem och att ge all den
praktiska och känslomässiga omsorg ett barn behöver. Det är en viktig och
engagerande uppgift för hela familjen.
En kontaktfamilj fungerar som en extra familj för barnet och som en avlastning
för barnets föräldrar. Det vanligaste är att kontaktfamiljen tar hand om ett barn
eller ett syskonpar varannan helg. Stöd i form av kontaktfamilj är alltid en frivillig
hjälp.
En kontaktperson är till för barn och ungdomar som behöver en extra vuxen på
fritiden. Ibland behöver även en vuxen person en kontaktperson. Som
kontaktperson är du en god förebild, någon att prata med och att göra aktiviteter
tillsammans med. Det vanligaste är att man träffas en eller två gånger i veckan.
Stöd i form av kontaktperson är alltid frivilligt.
Som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson får du arvodes- och
omkostnadsersättning. Mer information om detta finns på länken nedan.
Här kan du läsa mer om uppdragen: http://www.norrkoping.se/familjehem

Informationskvällar
Familjehemsenheten anordnar informationskvällar där vi berättar mer om de olika
typerna av uppdrag. Dessa hålls på Familjehemsenheten, Vikboplan 13,
Norrköping. Se datum nedan:
• Den 8 maj 2018 kl.18-20
• Den 14 juni 2018 kl.18-20
Höstens datum hittar du efter sommaren på länken ovan. Om du vill komma på en
informationskväll: uppge antal personer, namn, adress och telefonnummer samt
vilket datum ni vill komma via e-post: familjehemsenheten@norrkoping.se
Vi hoppas just du är intresserad och vill veta mer. Barndomen väntar
inte – du behövs!
Vänliga hälsningar
Familjehemssekreterarna på familjehemsenheten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar