Villastadsskolan är en F-6-skola med för närvarande ca 200 elever. Vi tar emot elever från Kneippen och Borgs landsbygd. Skolan ligger i Kneippen, en lugn och välfungerande stadsdel i Norrköping med till största delen villor. Skolan byggdes redan 1929 och har en stor och spännande skolgård som inbjuder till lek. En del av undervisningen bedrivs i en paviljong med rymliga, moderna lokaler.

tisdag 14 maj 2019

Mobiltelefoner


Hej!


I slutet av varje skoldag (övergången mellan skola och fritids) är det väldigt många elever som ringer i sin privata mobiltelefon för att ändra tider eller bestämma att de ska leka med kompisar. Vi tillsammans med fritidshemmet kan inte ha koll på alla schemaändringar som eleverna säger att de bestämt med er. Det är flera elever dagligen som säger att de ska gå hem utan att vi har fått ta del av den informationen. Vi vädjar att ni föräldrar tillsammans med era barn bestämmer innan skoldagen vilken tid det är som gäller. Vill ni ändra en tid använder ni kontaktboken eller ringer/sms:ar till respektive fritidshem. Eleverna får endast ringa utanför skolans område eller i bussledet om eleverna ska åka hem. Annars ska elevernas mobiltelefoner förvaras i väskan.

Mvh Alexander, Ellinor och fritidshemmet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar